Tháng Bảy 13, 2024

LOGISTICS VIỆT NAM

Kết nối – Hỗ trợ – Chia sẻ

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2024

Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất hiện đã được cập nhật. Biểu thuế xuất nhập khẩu 2024 có nhiều thay đổi mới, người đọc nên cập nhật các thông tin về thuế suất và các chính sách phù hợp.

Những thay đổi trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2024 ra sao? Cách tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu 2024 và cách tính thuế XNK thế nào?

Contents

1. Nội dung chi tiết biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2024

Nội dung biểu thuế xuất nhập khẩu 2024 bao gồm:

 • Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư 31/2022/TT-BTC.

Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2024 được tổng hợp bao gồm 25 biểu thuế, cụ thể như sau:

 • Biểu thuế nhập khẩu thông thường;
 • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;
 • 16 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (ACFTA, ATIGA, AJCEP, VJEPA, AKFTA, AANZFTA, AIFTA, VKFTA, VCFTA, VN-EAEU, CPTPP, AHKFTA, VNCU, EVFTA, UKVFTA, RCEPT);
 • Biểu thuế xuất khẩu;
 • 03 biểu thuế xuất khẩu ưu đãi (CPTPP, EVFTA, UKVFTA);
 • Biểu thuế giá trị gia tăng;
 • Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, biểu thuế xuất nhập khẩu 2024 là bảng tổng hợp các loại thuế suất do Nhà nước quy định để tính thuế cho các đối tượng chịu thuế từ 25 biểu thuế này. Thuế suất trong biểu thuế được quy định dưới hai hình thức: thuế suất tỉ lệ và thuế suất cố định.

 • Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành.

Cụ thể hơn, biểu thuế xuất nhập khẩu 2024 cung cấp các thông tin sau:

 • Danh mục hàng hóa Xuất nhập khẩu theo quy định hiện hành – Thông tư 31/2022/TT-BTC.
 • Thông tin tra cứu trên biểu thuế gồm các nghiệp vụ: Biểu thuế Nhập khẩu thông thường, Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế GTGT, 17
 • Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế XK, 3 biểu thuế XK ưu đãi & Biểu thuế BVMT.
 • Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
 • Tổng hợp 69 loại chính sách quản lý áp dụng với hàng hóa xuất nhập khẩu vào thị trường Việt Nam theo từng mặt hàng.

2. Giải thích một số thuật ngữ trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2024:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu:

Thuế suất ưu đãi: Áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước nếu đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế suất ưu đãi đặc biệt: Áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế suất thông thường: Áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

Biểu thuế XNK 2024 cũng là căn cứ để tra mã HS, từ đó xác định mức thuế suất của hàng hóa xuất nhập khẩu.

3. Cách tra biểu thuế và cách tính thuế xuất nhập khẩu

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2024 (File excel): Là bảng tổng hợp các loại thuế suất do Nhà nước quy định để tính thuế cho các đối tượng chịu thuế (hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, tài sản…). Thuế suất trong biểu thuế được quy định dưới hai hình thức: thuế suất tỉ lệ và thuế suất cố định.

Cách tra biểu thuế:

 • Phân theo chương, phân chương
 • Tra cứu theo chức năng.
 • Tra cứu theo chất lượng.

Các kí hiệu trong biểu thuế 2024:

(*): Không chịu VAT.

(*,5): Không chịu thuế NK, bán ra VAT 5%.

(*,10): Không chịu thuế NK, bán ra VAT 10%.

(5): VAT NK 5%.

(10): VAT NK 10%.

Cách tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu:

Thuế NK = Trị giá tính thuế hàng NK * Thuế suất thuế NK.
Thuế TTĐB = Thuế suất thuế TTĐB * (Trị giá tính thuế NK + Thuế NK).
Thuế BVMT = Thuế suất tuyệt đối thuế BVMT * Lượng hàng.
Thuế GTGT = (Giá tính thuế hàng nhập + Thuế NK + Thuế TTĐB + Thuế BVMT) * Thuế suất thuế GTGT.
Cụ thể quy định mức thuế suất cho từng danh mục hàng hóa như thế nào, các bạn có thể xem hoặc tải về:

Link online: Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2024.

 

5/5 - (1 bình chọn)