Tháng Tư 21, 2024

LOGISTICS VIỆT NAM

Kết nối – Hỗ trợ – Chia sẻ

hối phiếu bill of exchange là gì

hối phiếu bill of exchange là gì

Hối Phiếu Là Gì? Cách Viết Hối Phiếu – Bill of Exchange

Hối phiếu là gì? Cách viết hối phiếu – Bill of exchange là vấn đề các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần chú ý, bởi liên quan tiến độ, thời gian làm thanh toán quốc tế. Tuy vậy, rất nhiều doanh nghiệp khi làm thủ tục thanh toán quốc tế chưa biết đến vai trò của hối phiếu, bill of exchange.

Vì vậy ở bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể các nội dung liên quan đến Bill of exchange hay còn gọi là Hối Phiếu.

>>>> Xem thêm: Review học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

1. Hối Phiếu Bill Of Exchange là gì?

Để hiểu rõ về hối phiếu và biết cách viết hối phiếu – bill of exchange như thế nào, bạn cần hiểu Bill of exchange là gì?

Hối phiếu trong tiếng Anh là Bill of exchange, đây là một chứng từ đòi tiền vô điều kiện, do người xuất khẩu/người bán/người cung ứng dịch vụ, … ký phát đòi tiền người nhập khẩu, người mua, người nhận cung ứng và yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu phải trả một số tiền nhất định, tại một địa điểm nhất định, trong một thời gian nhất định cho người hưởng lợi quy định trong hối phiếu, hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác.

Như vậy, Nhà xuất khẩu có trách nhiệm phải thanh toán khoản nợ cho người cho vay khi đến hạn hoặc ngay khi nhận được hối phiếu đòi nợ.

Thời hạn của hối phiếu được quy định là không quá 6 tháng. Hối phiếu thường được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát hành các hối phiếu nội địa thường ít hơn bởi hình thức vay vốn trực tiếp từ ngân hàng mang đến nhiều thuận lợi hơn cho khách hàng. Hối phiếu nước ngoài vẫn được sử dụng phổ biến trong các hoạt động giao dịch ngoại thương (ví dụ: vận tải hàng hóa).

Hối phiếu có thể được bán với giá chiết khấu (mức giá thấp hơn mệnh giá trên hối phiếu) với mức lãi suất ngắn hạn trên thị trường với điều kiện hối phiếu được chấp nhận và ký hậu. Người chấp nhận này có thể là ngân hàng.

2. Các Bên Tham Gia Trong Hối Phiếu

Để hiểu rõ hơn về hối phiếu, chúng ta cần biết các bên liên quan tham gia trong hối phiếu. Cụ thể các bên tham gia hối phiếu gồm:

Người ký phát hối phiếu (Drawer): nhà xuất khẩu, người bán, đại diện tổ chức xuất khẩu, cung ứng dịch vụ.

Người có trách nhiệm thanh toán hối phiếu (drawee): là người mà hối phiếu gửi đến cho họ, yêu cầu thanh toán (có thể là người mua, nhà nhập khẩu, ngân hàng mở L/C, ngân hàng thanh toán,..)

Người thụ hưởng (beneficiary): người sở hữu hợp pháp hối phiếu, do đó có quyền được nhận thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu.

Người chuyển nhượng (endorser or assignor): là người chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác bằng cách trao tay hay bằng thủ tục ký hậu.

Người bảo lãnh: là bất cứ người nào ký tên vào hối phiếu ngoại trừ người ký phát và người bị ký phát.

– Một loại hối phiếu đặc biệt chính là tín phiếu kho bạc. Hối phiếu này được phát hành bởi Chính phủ, mục đích cho việc trả nợ ngắn hạn.

3. Cách Viết Hối Phiếu Bill Of Exchange

cách viết hối phiếu bill of exchange

Trước khi viết bill of exchange, doanh nghiệp cần lưu ý những thông tin dưới đây:

Để có thể lập một hối phiếu, doanh nghiệp cần phải đảm bảo được cung cấp đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Bill of exchange phải được thể hiện bằng văn bản, không phải bằng miệng hoặc qua một hình thức nào khác.

Số lượng bản của bill of exchange tùy thuộc giữa thỏa thuận của 2 bên, có thể là một hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, tất cả đều phải là bản gốc.

(1) Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ“Hối phiếu” (Bill of Exchange, có khi được viết tắt là Exchange hoặc là Draft). Tiêu đề viết bằng tiếng Anh thì toàn bộ nội dung trong hối phiếu phải viết bằng tiếng Anh.

(2) Số tiền và loại tiền: Số tiền nhất định này được ghi một cách rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Chú ý: Số tiền trên hối phiếu không được vượt quá số tiền ghi trên hóa đơn và số tiền ghi trong thư tín dụng (L/C).

(3) Người trả tiền hối phiếu: Họ tên và địa chỉ người trả tiền của hối phiếu phải được ghi rõ chi tiết, được ghi vào góc dưới bên trái của hối phiếu, tức là ghi vào chỗ chữ “To……”.

Trong phương thức thanh toán nhờ thu: người trả tiền hối phiếu là người nhập khẩu. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ: người trả tiền hối phiếu là ngân hàng mở L/C.

(4) Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu: có 2 dạng:

Trả tiền ngay: thì trên hối phiếu sẽ ghi là “trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này (at …… Sight of this FIRST (SECOND) Bill of Exchange).

Trả tiền sau: có nhiều cách thỏa thuận:

Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau khi nhìn thấy hối phiếu (At…X.days…after sight of this……)

Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày ký phát hối phiếu (At …X days…after signed of this……)

Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày ký vận đơn (At….X days….after bill of lading date of this……)

Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày giao hàng (At…X days…after shipment date of this……)

Thanh toán tại 1 ngày cụ thể trong tương lai (On…(date)…of this……)

(5) Địa điểm trả tiền của hối phiếu:

Nếu không có quy định khác, thì địa chỉ của người bị ký phát (người trả tiền) được xem là địa điểm thanh toán hối phiếu. Tuy nhiên, nếu trên hối phiếu quy định một địa điểm thanh toán khác, thì địa điểm này được xem là địa điểm thanh toán hối phiếu.

(6) Người được hưởng lợi hối phiếu:

Người hưởng lợi có thể là: Bản thân người ký phát hối phiếu, hoặc một người khác được người ký phát chỉ định, hoặc bất cứ ai được người hưởng lợi chuyển nhượng hối phiếu bằng thủ tục ký hậu hay trao tay.
Trong ngoại thương, các hối phiếu thường được ký phát cho người hưởng là ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu.

(7) Nơi và ngày lập hối phiếu:

Nơi lập hối phiếu: ở nước người phát hành hối phiếu (người xuất khẩu)
Ngày lập hối phiếu: không được sớm hơn ngày lập hóa đơn, không sớm hơn ngày mở L/C và nằm trong thời gian hiệu lực của L/C.

(8) Người ký phát hối phiếu:

Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát là yếu tố bắt buộc phải thể hiện trên hối phiếu.

Chữ ký của người ký phát muốn có hiệu lực phải là chữ ký của người có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý. Chữ ký phải được ghi ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu và người ký phát hối phiếu phải ký tên bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch. Các chữ ký dưới dạng in, photocopy và đóng dấu…mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý.

Mong rằng bài viết của Hỏi đáp logistics giúp bạn sẽ biết rõ hơn về Hối phiếu là gì, cách viết hối phiếu bill of exchange. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

>>>>>Xem thêm:

Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Là Gì

Phí CIC Là Gì? Phí CIC người bán hay người mua phải trả

Letter of Credit Là Gì?

Từ khóa liên quan: hối phiếu là gì, mẫu hối phiếu, cách viết hối phiếu, bill of exchange, bill of exchange mẫu, bill of exchange là gì, cách viết bill of exchange

Rate this post