Tháng Ba 5, 2024

LOGISTICS VIỆT NAM

Kết nối – Hỗ trợ – Chia sẻ

mau-huy-thu-tuc-hai-quan-theo-thong-tu-38

Mẫu hủy tờ khai hải quan theo thông tư 38

Mẫu hủy tờ khai hải quan sử dụng trong trường hợp nào? Tờ khai hải quan (Customs Declaration) là một trong những chứng từ quan trọng và bắt buộc hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, vì một lý do mà doanh nghiệp phải hủy tờ khai hải quan. Ở bài viết sau Hỏi đáp Logistics chia sẻ thông tin chi tiết.

1. Hủy tờ khai khai hải quan trong các trường hợp

Hủy tờ khai là việc các Doanh nghiệp do lỗi chủ quan hoặc khách quan phải thực hiện hủy tờ khai hải quan đã khai trên hệ thống. Việc hủy tờ khai phải tuân theo quy định và khi được hải quan chấp nhận à do hải quan thực hiện.

Các trường hợp hủy tờ khai hải quan

– Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

– Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra;

– Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan hải quan kiểm tra;

– Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan:

+ Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố;

+ Khai nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai);

+ Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu;

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát;

+ Khai sai các chỉ tiêu sau trên tờ khai:

  • Mã loại hình;
  • Mã phân loại hàng hóa;
  • Mã phương thức vận chuyển;
  • Cơ quan Hải quan;
  • Ngày khai báo (dự kiến);
  • Mã người nhập khẩu;
  • Tên người nhập khẩu;
  • Mã đại lý hải quan;
  • Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến.

to-khai-hai-quan

2. Mẫu hủy tờ khai hải quan theo thông tư 38

Thủ tục hủy tờ khai hải quan

2.1. Thủ tục hủy tờ khai hải quan thủ công

– Bước 1: Người khai hải quan đề nghị được phép hủy tờ khai hải quan

– Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét và trả lời về yêu cầu hủy tờ khai đã đăng ký

– Bước 3: Tờ khai được hủy sẽ được : gạch chéo bằng bút mực, ký tên, đóng dấu công chức lên tờ khai hải quan.

– Bước 4: Tờ khai hải quan sẽ được ghi chú trên hệ thống tình trạng: tờ khai này đã được huỷ.

– Bước 5:Tờ khai đã hủy sẽ được cơ quan hải quan lưu lại theo thứ tự đăng ký số tờ khai hải quan.

2.2. Hủy tờ khai hải quan điện tử

a. Đối với người khai hải quan

Người khai hải quan sẽ tạo khai thông tin cần hủy tờ khai theo mẫu có sẵn và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử” và thực hiện các yêu cầu tại thông báo hướng dẫn

Cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ trình nên cơ quan hải quan bản tờ khai điện tử gồm:

– Phụ lục từ khai

– Phiếu kiểm tra hồ sơ giấy phé

– Bản kê chứng từ nếu có

– Phiếu kiểm tra hàng hóa nếu trường hợp tờ khai được xác nhận hàng qua khu vực giám sát áp dụng với hàng xuất. Note là đã thông quan hoặc giải phóng hàng , đưa hàng về bảo quản, hoặc cho phép xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu với hàng xuất nhập khẩu bình thường.

b. Đối với cơ quan Hải quan

Tiếp nhận hỗ sơ xin hủy tờ khai hải quan điển tử – phản hồi lại cho người khai hải quan nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục xin hủy tờ khai ( doanh nghiệp không xin hủy)

– Hết hạn 15 ngày được cấp số tờ khai hải quan mà không xuất trình hồ sơ với trường hợp cần phải xuất trình hồ sơ hải quan điện tử.

– Hết hạn 15 ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan Hải quan kiểm tra.

– Cán bô hải quan sẽ kiểm tra dữ liệu tờ khai hủy, đề xuất Lãnh đạo Chi cục và thực hiện việc hủy trên hệ thống.

– Đối với trường hợp tờ khai được in xác nhận các trường hợp: “Hàng đã qua khu vực giám sát”, “Thông quan”, “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” hoặc “Hàng chuyển cửa khẩu” đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ thực hiện thì gạch chéo bằng bút mực (hoặc đóng dấu hủy), ghi ngày, tháng, năm thực hiện hủy, ký tên, đóng dấu, công chức lên tờ khai hải quan điện tử in.

Tờ khai đã hủy vẫn phải lưu lại để làm căn cứ đối chứng trong trường hợp xuất hiện phát sinh nếu có.

Mẫu hủy tờ khai hải quan theo thông tư 38

mau-don-de-nghi-huy-to-khai

Trên đây là các trường hợp hủy tờ khai hải quan và mẫu hủy tờ khai hải quan. Hy vọng hữu ích với bạn đọc. Để nâng cao kiến thức thực tế bạn có thể tham gia các diễn đàn hoặc học xuất nhập khẩu tại các trung tâm uy tín. 

>>> Xem thêm: Hỏi đáp về chứng từ xuất nhập khẩu

5/5 - (1 bình chọn)