Tháng Năm 23, 2024

LOGISTICS VIỆT NAM

Kết nối – Hỗ trợ – Chia sẻ

ICC-la-gi

ICC là gì?

ICC là gì? Phòng thương mại quốc tế ra đời với mục đích giải quyết những vấn đề kinh doanh quốc tế, giúp các doanh nghiệp bảo đảm hòa bình, thịnh vượng và cơ hội cho tất cả các nước. Tìm hiểu chi tiết hơn ở bài viết sau của Hỏi đáp Logistics.

1. ICC là gì?

Phòng Thương mại Quốc tế tên Tiếng Anh International Chamber of Commerce (ICC) là tổ chức kinh doanh đại diện lớn nhất, tiêu biểu nhất thế giới. Hàng trăm nghìn công ty thành viên của nó ở hơn 130 quốc gia có lợi ích trải rộng khắp mọi lĩnh vực của doanh nghiệp tư nhân.

ICC có ba hoạt động chính: thiết lập quy tắc, giải quyết tranh chấp, và vận động chính sách. Bởi vì các công ty thành viên và các hiệp hội của nó tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế, ICC có quyền lực vô song trong việc đưa ra các quy tắc chi phối hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Mặc dù các quy tắc này là tự nguyện, nhưng chúng được quan sát trong vô số hàng ngàn giao dịch hàng ngày và đã trở thành một phần của thương mại quốc tế.

Mạng lưới toàn cầu của các ủy ban quốc gia trên 90 nước chủ trương ưu tiên kinh doanh ở cấp quốc gia và khu vực. Hơn 3.000 chuyên gia từ các công ty thành viên của ICC cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm của họ để xây dựng quan điểm của ICC về các vấn đề kinh doanh cụ thể.

ICC hỗ trợ công việc của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, và nhiều tổ chức liên chính phủ khác, cả quốc tế và khu vực, như G20 nhân danh cho kinh doanh quốc tế. ICC là tổ chức đầu tiên được địa vị tư vấn cho Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc và địa vị quan sát Liên Hiệp Quốc.

>>>>>>> Nên Học Xuất Nhập Khẩu Online Ở Đâu?

2. Sứ mệnh của ICC

Tất cả mọi thứ tại ICC đều nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế như là phương tiện cho sự phát triển toàn diện và thịnh vượng. Từ việc giải quyết tranh chấp phát sinh trong thương mại quốc tế đến hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu để hợp lí hóa các thủ tục hải quan và biên giới. Tổ chức ủng hộ chủ nghĩa đa phương, coi đó là cách tốt nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu và đạt được các mục tiêu toàn cầu.

ICC

>>>>>> Review Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Ở Đâu Tốt Nhất

Chứng kiến sức mạnh của thương mại quốc tế giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, ICC có tầm nhìn về tương lai toàn cầu hóa, hoạt động để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững vì lợi ích của xã hội. Mặt khác, ICC thúc đẩy thương mại quốc tế, hành vi kinh doanh bằng cách kết hợp sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu của ICC cùng với chuyên môn độc đáo của họ trong việc vận động, thiết lập tiêu chuẩn và dịch vụ toàn cầu.

ICC còn hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, thông qua việc vận động chính sách, xây dựng các qui tắc và hướng dẫn và cung cấp các công cụ và dịch vụ thực tế khác, giúp đỡ các doanh nghiệp thích nghi với những thách thức trong nền kinh tế toàn cầu phát triển một cách nhanh chóng hiện nay.

3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI)

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, chủ lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.

– Hoạt động của VCCI nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học

– công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi; đây cũng là một tổ chức độc lập, phi chính phủ (NGO), phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.

– Trụ sở chính: Số 9 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

>>> Xem thêm: Hỏi đáp về hiệp định thương mại FTA

Rate this post